Yüksekokul Hakkında

Alanında Türkiyenin ilk ve tek Yüksekokulu

Tarihçe

Yüksekokulumuz, 2011 yılında Gazi Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olup,hala Tapu Kadastro ve Emlak ve Emlak Yönetimi bölümlerinde eğitim vermeye devam etmektedir.Temellerini yine Gazi Üniversitesi bünyesinde bulunan Tapu Kadastro Meslek Yükseokulu'ndan alarak yola çıkan Yüksekokulumuz, Ülkemizdeki önemli bir açık olan alanda lisans düzeyinde eğitim  yaparak uzman personel yetiştirmektedir.

Tarihsel Gelişim

Yüksekokulumuz Bakanlar kurulunun, 2010/1369 sayılı kararı 13 Şubat 2011 tarih ve 27845 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak kurulmuş ve akabinde 11.05.2011 tarihinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanunu'nun 2880 sayılı Kanunla değişik 71d-2 maddesi uyarınca Tapu Kadastro Bölümü açılmıştır. Akabinde Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümü'nün öğrenci alımı hususunda çalışmalar gerçekleşmektedir.

Tapu  Kadastro Bölümünde 2012-2013 eğitim -öğretim yılında 47, 2013-2014 eğitim -öğretim yılında 48, 2014-2015 eğitim -öğretim yılında 41, 2015-2016 eğitim -öğretim yılında 49 ve 2016-2017 eğitim -öğretim yılında 52 öğrenci ile toplamda 198 öğrenci bulunmaktadır. Yüksekokulumuz, Tapu Kadastro alanında nitelikli personel yetiştiren Türkiye'de alanında ilk ve tek durumda bulunan bir eğitim-öğretim kurumudur.  

Misyon

Şehirleşme ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurumlarının ihtiyacına yönelik, etik değerlere saygılı bilim insanı, uzman ve yöneticiler yetiştirmek, projeler ve araştırmalar yapmak.

Vizyon

İnsan odaklı, etik ve çevreye duyarlı bilimsel çalışmalarla Türkiye'nin kentleşme sürecine katkıda bulunan; her bölümüyle alanında lider bir kurum olarak varlığını sürdürmek.