İdari Kadro

         

 

ADI SOYADI

ÜNVANI

GÖREVİ

KADROSU

GÖREV YERİ

DAHİLİ

Hüseyin ÖZTÜRK

Fakülte Sekreteri

Yüksekokul Sekreteri

Spor Bilimleri Fakültesi

Tapu Kadastro Y.O

115

Kıymet DEMİR

Şef

Öğrenci İşleri Birimi

Tapu Kadastro Y.O

Tapu Kadastro Y.O

135

Dilek KAPUSUZOĞLU Bilg.İşlt. Öğrenci İşleri Birimi Tapu Kadastro Y.O Tapu Kadastro Y.O 136
Nural NAKIŞ Şef Öğrenci İşleri Birimi İktisadi ve İdari Bil. Fak Tapu Kadastro Y.O 135

İbrahim CİN

Bil. İşlt

Muhasebe ve Ayniyat

Tapu Kadastro Y.O

Tapu Kadastro Y.O

120

             
             

Tapu Kadastro Y.O