Sık Sorulan Sorular

1) Tapu Kadastro Yüksekokulu’nun öğretim süresi kaç yıldır?
Tapu Kadastro Yüksekokulu’nun öğretim süresi 4 yıldır.

 

2) Tapu Kadastro Yüksekokulu’nda kaç bölüm vardır?
Tapu Kadastro ve Emlak ve Emlak Yönetimi olmak üzere 2 bölüm vardır. Ancak, Emlak ve Emlak 
Yönetimi bölümüne henüz öğrenci alınmamaktadır.

 

3) Zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık programı var mıdır?
Tapu Kadastro Yüksekokulu’nda hazırlık programı yoktur.

 

4) Tapu Kadastro Yüksekokulu’nun ikinci öğretimi var mıdır?
Yüksekokulumuzda ikinci öğretim yoktur.

 

5) 2 yıllık Tapu ve Kadastro bölümü mezunuyum 4 yıllığa geçiş yapabilir miyim?
Tapu Kadastro bölümümüzde henüz 3. Sınıf olmadığı için gelecek yıldan itibaren Ösym’nin her yıl 
yayınladığı dikey geçiş kılavuzunda yer alan “ön lisans mezuniyet alanlarına göre geçiş yapılabilecek 
lisans programları” başlıklı kısımda Tapu Kadastro lisans programının yer almasıyla birlikte dikey geçiş 
yapılabilecektir.

 

6) Tapu Kadastro Bölümüne yatay geçiş var mıdır?
Türkiye’de başka bir üniversitede bu bölüm bulunmadığından yatay geçişle öğrenci kabul 
edilmemektedir.

 

7) Yüksek lisans programınız var mı?
Henüz yüksek lisans programımız mevcut değildir. Ancak, Tapu Kadastro Yüksekokulu’ndan mezun 
olduktan sonra üniversitelerin ilan ettiği yüksek lisansa kabul şartlarına göre sosyal bilimlere ait olan 
farklı alanlarda, yani alan dışı yüksek lisans yapılabilir.

 

8) Tapu Kadastro Yüksekokulu mezunlarının iş olanakları nelerdir?
Tapu Kadastro Bölümünden mezun olanlar ağırlıklı olarak kamuda Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 
ve buna bağlı birimler bünyesinde çeşitli kadrolarda(memur, şef, işletmen, müdür vb.) özel yetişmiş 
uzman personel olarak iş olanaklarına sahiptirler. Ayrıca mezunların sosyal bilimlere ait çeşitli 
alanlarda akademisyenlik imkanları da vardır. Emlak ve Emlak yönetiminden mezun olanlar için ise 
gayrimenkul sektöründe bireysel olarak veya bankalara ekspertiz hizmeti veren gayrimenkul 
değerleme firmalarında, arsa üretimi, arsa ve arazi düzenlemesi, parselasyon, tevhit, ifraz vb. işleri 
yapan emlak firma ve şirketlerinde iş imkanları vardır.

 

 

9) Tapu Kadastro lisans programından mezun olunca mühendis olarak istihdam edilebilir miyim?
Hayır. Tapu kadastro bölümü bir mühendislik bölümü değildir.