Tapu Kadastro

Bölüm Hakkında

Alanında Türkiye’de ilk ve tek Yüksekokul olan Gazi Üniversitesi Tapu Kadastro Yüksekokulu bünyesindeki bölümümüz, 2012-2013 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini almıştır ve halen eğitim öğretim faaliyetlerini 3. sınıf olarak sürdürmektedir. Lisans düzeyinde eğitim veren bölümümüze YGS-6 puan türüyle öğrenci alınmaktadır.

Bölümümüze ait max-min ÖSYM puanları

Yılı         Puan Türü         Max Puan           Min Puan

2012        YGS-6               404.63249            350.33597

2013        YGS-6               443.27820            345.11717

2014        YGS-6               404.95956            342.93508


 

 

 

 

Bölümümüzün amacı; Gazi Üniversitesi'nde okuyor olmanın ayrıcalığını yaşatarak güncel teknolojiler ışığında ülke gereksinimlerine uygun eğitim-öğretim veren, öğrencilerini ülkemizde önemli bir açık olan tapu ve sicillerin tutulması ve kadastro çalışmaları için gerekli arazi ölçümü ve harita yapım teknikleri konusunda yeterli donanıma sahip bir şekilde yetiştirerek ülkenin ve insanlığın hizmetine sunan tanınmış bir bölüm olmaktır.

 

Tapu Kadastro lisans programı çerçevesinde öğrencilerimiz;

  • Taşınmaz hukuku, arazi ölçme, tapu ve kadastro, harita okuma alanlarında bilgi sahibi,
  • Tapu ve kadastro uygulamalarına hukuki açıdan hakim oldukları kadar, teknik açıdan da hakim,
  • Meslekleri ile ilgili yeni teknolojik gelişmeleri ve standartları bilen ve uygulayabilen bir hale geleceklerdir.

 

Mezunların İstihdam Edilebileceği Alanlar: Tapu kadastro bölümü mezunları, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü,

Tapu Sicil Müdürlükleri,

Kadastro Müdürlükleri,

Tapu Kadastro Bölge Müdürlükleri,

Kara Yolları Genel Müdürlüğü,

Belediyeler,

İller Bankası,

Devlet Su işleri,

Devlet Demir Yolları,

vb. gibi kamu kuruluşları ile harita, parselasyon, imar planı, yol, baraj, gibi hizmetler yapan inşaat ve harita firmaları ve şirketlerinde iş bulma olanaklarına sahiptirler.

                                                                                                      Yrd. Doç. Dr. Zeki GEVEN

                                                                                                   Tapu Kadastro Bölüm Başkanı